transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the stressing of French loanwords in English

Författare och institution:
Ann-Marie Svensson (Engelska institutionen)
Publicerad i:
International Conference on English Historical Linguistics (ICEHL) 12. Glasgow,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
Postens nummer:
34460
Posten skapad:
2006-10-28 13:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007