transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rom, Blicke. Friedrich Christian Delius' "Bildnis der Mutter als junge Frau" [Friedrich Christian Delius: Bildnis der Mutter als junge Frau. Berlin: Rowohlt Berlin, 2006]

Författare och institution:
Frank Thomas Grub (Institutionen för tyska och nederländska)
Publicerad i:
Livres/Bücher [. Un supplément du] "Tageblatt", 11 ( Oktober - Octobre )
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2006
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Tyska språket
Postens nummer:
34408
Posten skapad:
2006-10-27 21:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007