transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ein streitbarer Kämpfer wider das Vergessen. Rolf Hochhuth zum fünfundsiebzigsten Geburtstag [Rolf Hochhuth: Neue Dramen, Gedichte, Prosa. Hrsg. von Hans Georg Heepe. Nachwort: Evelyn Finger. Reinbek: Rowohlt, 2006; Ders.: Drei Schwestern Kafkas. 100 Gedichte. Hrsg. von Dietrich Simon. Frankfurt a.M.: S. Fischer, 2006]

Författare och institution:
Frank Thomas Grub (Institutionen för tyska och nederländska)
Publicerad i:
Livres/Bücher [. Un supplément du] "Tageblatt", 11 ( Avril - April )
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2006
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Tyska språket
Postens nummer:
34394
Posten skapad:
2006-10-27 21:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007