transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

”Anneli Fjordevik: Heinrich von Kleists ’Amphitryon. Ein Lustspiel nach Molière’ unter dem Aspekt der Intertextualität im Gesamtwerk”.

Författare och institution:
Edgar Platen (Institutionen för tyska och nederländska)
Publicerad i:
2004 Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Germanistica Upsaliensia; 47. In: Studia Neophilologica, 76, 2004, 76 s. 230-233
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2004
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Tyska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
34369
Posten skapad:
2006-10-27 19:44
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007