transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Semiotics

Författare och institution:
Christiane Pankow (Institutionen för tyska och nederländska)
Publicerad i:
Handbook of Pragmatics online. Eds.: Jef Verschueren, Jan-Ola Östman, Jan Blommaert, Chris Bulcan. John Benjamins. Amsterdam. 2006,
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Tyska språket
Nyckelord:
semiotics, pragmatics
Postens nummer:
34365
Posten skapad:
2006-10-27 19:29
Posten ändrad:
2010-06-12 19:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007