transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ešče raz o semantike vyskazyvanij s sojuzom "poka"

Författare och institution:
Nadezjda Zorikhina Nilsson (Institutionen för slaviska språk)
Publicerad i:
Scando-Slavica, 48 s. 81-102
ISSN:
0080-6765
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
ryska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Slaviska språk ->
Ryska språket
Nyckelord:
Russian grammar, temporal conjunctions, aspect
Postens nummer:
34362
Posten skapad:
2006-10-27 19:08
Posten ändrad:
2010-06-15 19:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007