transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cooking as entertainment.Text activities in a recipe

Författare och institution:
Per Holmberg (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Semiotics from the North : Nordic approaches to systemic functional linguistics / Kjell Lars Berge, Eva Maagerø (eds.), s. 245-261
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Ytterligare information:
Tillsammans med Karolin Wirdenäs.
Postens nummer:
34309
Posten skapad:
2006-10-31 19:47
Posten ändrad:
2010-02-21 12:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007