transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Språka samman. Om samtal och samarbete i språkundervisning (rev. upplaga).

Författare och institution:
Inger Lindberg (Institutionen för svenska språket)
ISBN:
9127504964
Antal sidor:
250 p
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Natur & Kultur
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
language teaching, Swedish as a second language, conversation, small group work
Ytterligare information:
Ny uppl.
Postens nummer:
34285
Posten skapad:
2006-10-27 14:17
Posten ändrad:
2012-02-01 09:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007