transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Byram, Michael (ed.) Routledge Encyclopedia of Language Teaching and Learning. London and New York: Routledge, 2004

Författare och institution:
Sigrid Dentler (Institutionen för tyska och nederländska)
Publicerad i:
Moderna Språk nr 1, 2006, 1 s. p. 169-171
ISSN:
ISSN 0026-8577
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
34278
Posten skapad:
2006-10-27 13:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007