transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Deutsch-Schwedisch kontrastiv: Zur Explizitheit in Gebrauchsanleitungen.

Författare och institution:
Sigrid Dentler (Institutionen för tyska och nederländska)
Publicerad i:
Bareis, J. Alexander & Karhiaho, Izabela (utg.): Text im Kontext 6. Beiträge zur sechsten Arbeitstagung schwedischer Germanisten in Göteborg, 23.-24. April 2004, Göteborger Germanistische Forschungen nr 45, Göteborg 2005, s. p. 13-23
ISBN:
ISBN91-7346-521-6
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Tyska språket
Postens nummer:
34270
Posten skapad:
2006-10-30 20:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007