transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Zu den Kontextfaktoren bei der Weglassung der temporalen Hilfsverben haben und sein im älteren deutschen Nebensatz

Författare och institution:
Sven-Gunnar Andersson (Institutionen för tyska och nederländska)
Publicerad i:
Beate Lindemann & Ole Letnes (utg.): Diathese, Modalität, Deutsch als Fremdsprache. Festschrift für Oddleif Leirbukt zum 65. Geburtstag, s. 211-223
ISBN:
3-86057-630-5
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2004
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Tyska språket
Postens nummer:
34254
Posten skapad:
2006-10-29 18:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007