transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cars, Buildings and Soundscapes

Författare och institution:
Ola Stockfelt (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Järviluoma, H. (ed). Soundscapes. Essays on Vroom and Moo, s. 19-38
ISBN:
951-44-3541-9
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Ytterligare information:
serie: Rytmi-instituutin julkaisu. A, , ISSN 1235-2950 ; 2

serie: Tampeeren yliopiston kansanperinteen laitoksen julkaisu, , ISSN 0357-0010 ; 19

Postens nummer:
34240
Posten skapad:
2006-10-27 09:44
Posten ändrad:
2007-09-04 09:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007