transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Classical Film Music

Författare och institution:
Ola Stockfelt (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Redaktör(er):
Rick Altman (-)
Publicerad i:
iris. Revue de Théorie de l'Image et du Son, 27 s. 81-94
ISSN:
0751-7033
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
HUMANIORA ->
Konst ->
Filmvetenskap
Postens nummer:
34228
Posten skapad:
2006-10-27 11:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007