transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Små bitar och helheter

Författare och institution:
Ola Stockfelt (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Björnberg, A. [et al.] (red). Frispel: Festskrift till Olle Edström, s. 350-365
ISBN:
91-85974-78-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborg University, Department of Culture, Aesthetics and Media
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Postens nummer:
34225
Posten skapad:
2006-11-01 00:10
Posten ändrad:
2007-08-29 08:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007