transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förslag till institut för kulturarvsforskning

Författare och institution:
Kristian Kristiansen (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Antal sidor:
28 s.
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer
Publiceringsår:
2005
Språk:
annat
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi
Postens nummer:
34198
Posten skapad:
2006-10-26 11:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007