transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vad gör vi med musikvetenskapen?

Författare och institution:
Lars Lilliestam (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
STM-ONline, Vol. 8
ISSN:
1403-5715
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Nyckelord:
Musikvetenskap
Postens nummer:
34179
Posten skapad:
2006-10-25 16:20
Posten ändrad:
2009-09-14 16:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007