transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förord.

Författare och institution:
Sven-Göran Malmgren (Institutionen för svenska språket); Henning Bergenholtz (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
LexicoNordica 12/2005, 12 s. 1-5
ISSN:
0805-2735
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Postens nummer:
34167
Posten skapad:
2006-10-31 19:54
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007