transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Forord

Författare och institution:
Sven-Göran Malmgren (Institutionen för svenska språket); Henning Begrenholtz (-)
Publicerad i:
LexicoNordica 11/2004, s. 1-4
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA
Postens nummer:
34152
Posten skapad:
2006-10-25 15:17
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007