transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Medicinsk teknik som är lättare att använda

Författare och institution:
Britt Borg (Institutionen för omvårdnad); Monica Kelvered (Institutionen för omvårdnad)
Publicerad i:
VENTILEN, 39 ( 2:20 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Den 5 mars 2004 avlyssnade vi teknologie licentiat Erik Liljegrens försvar av sin avhandling med titeln ”Increasing Usability of Medical Technology Methological Considerations for Evaluation”, för avläggande av teknologie doktorsexamen vid institutionen för produkt- och produktionsutveckling, avdelning för människa-tekniksystem, vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Fakultetsopponent var Tomas Berns, PhD, ERGOLAB AB, Stockholm. Avhandlingen är på engelska och en sammanläggningsavhandling med så kallat kappa och sex artiklar. Avhandlingen är slutet på en forskarutbildning som påbörjades år 1998
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
34135
Posten skapad:
2006-10-25 11:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007