transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Les Voix de la Méditerranée

Författare och institution:
Iah Hansén (Institutionen för romanska språk, avdelningen för franska och italienska)
Publicerad i:
Fransklärarbulletinen, 1
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2005
Språk:
franska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA
Postens nummer:
34120
Posten skapad:
2006-10-25 09:50
Posten ändrad:
2010-02-18 15:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007