transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Austinian truth, attitudes and type theory

Författare och institution:
Robin Cooper (Institutionen för lingvistik)
Publicerad i:
Research on Language and Computation, Vol. 3, s. 333-362
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) ->
Datorlingvistik
Postens nummer:
34119
Posten skapad:
2006-10-25 09:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007