transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

För ung för string? Vuxnas och barns debatter om sexiga flickkläder

Författare och institution:
Viveka Berggren Torell (Etnologiska institutionen)
Publicerad i:
Kulturella perspektiv, ( 3 ) s. 78-87
ISSN:
1102-7908
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Nyckelord:
barnkläder
Postens nummer:
34107
Posten skapad:
2006-10-24 22:57
Posten ändrad:
2009-01-12 09:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007