transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om behovet av komparativa forskarglasögon

Författare och institution:
Birgitta Skarin Frykman (Etnologiska institutionen)
Publicerad i:
P. Aronsson m.fl (red) Kulturarvens gränser. Komparativa perspektiv, s. 39-59
ISBN:
91-85838-69-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Arkipelag
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Postens nummer:
34092
Posten skapad:
2006-10-26 10:59
Posten ändrad:
2008-01-14 22:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007