transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tal till pristagarna

Författare och institution:
Birgitta Skarin Frykman (Etnologiska institutionen)
Publicerad i:
Saga och sed, s. 109-111
ISBN:
05865360
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Postens nummer:
34091
Posten skapad:
2006-10-24 21:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007