transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prosodic correlates of attitudinally-varied back channels in Japanese

Författare och institution:
Yasuko Nagano-Madsen (Institutionen för orientaliska och afrikanska språk); Takako Ayusawa (-)
Publicerad i:
Proceedings FONETIK 2005, The XVIIIth Swedish Phonetics Conference, s. 103-106
ISBN:
91-973895-9-5
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Japanologi
Nyckelord:
Japanese, prosodic correlates, attitude, back channels
Postens nummer:
34085
Posten skapad:
2006-10-24 17:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007