transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Från monolit till megalit - en essä om Bredarör i Kivik och dess verkningshistoria

Författare och institution:
Joakim Goldhahn (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
En lång historia : festskrift till Evert Baudou på 80-årsdagen / [redaktörer: Roger Engelmark, Thomas B. Larsson och Lillian Rathje] (Archaeology and environment ; 19) (Kungl. Skytteanska samfundets handlingar ; 57), s. 129-154
ISBN:
91-7305-928-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Umeå : Institutionen för arkeologi och samiska studier
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Postens nummer:
34076
Posten skapad:
2006-10-24 16:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007