transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"'A Kind of Living Death': Gothicizing the Colonial Encounter in Charlotte's Smith's The Old Manor House."

Författare och institution:
Janina Nordius (Engelska institutionen)
Publicerad i:
English Studies, 86 ( 1 ) s. 40-50
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA
Nyckelord:
Charlotte Smith, colonialism, gothic, first nations, American revolution
Postens nummer:
34062
Posten skapad:
2006-10-24 15:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007