transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Problem of Romantic Love: Shakespeare and Evolutionary Psychology

Författare och institution:
Marcus Nordlund (Engelska institutionen)
Publicerad i:
The Literary Animal: Evolution and the Nature of Narrative, s. 107-125
ISBN:
0-8101-2286-3
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
34051
Posten skapad:
2006-10-24 13:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007