transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Literature Review on Patient_Friendly Documentation Systems

Författare och institution:
Hans Åhlfelt (-); Lars Borin (Institutionen för svenska språket); Philipp Daumke (-); Natalia Grabar (-); Catalina Hallett (-); david Hardcastle (-); Dimitrios Kokkinakis (Institutionen för svenska språket); Clara Mancini (-); Kornel Marko (-); Magnus Merkel (-); Christian Pietsch (-); Richard Power (-); Donia Scott (-); Annika Silvervarg (-); Maria Toporowska Gronostaj (Institutionen för svenska språket); Sandra Williams (-); Alistair Willis (-)
Antal sidor:
ISSN 1744-1986
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) ->
Datorlingvistik
Nyckelord:
Lay and expert medical terminologies, computational methodoligies, NLG aimed at patients and doctors, corpus annotation tools, patient information
Postens nummer:
34047
Posten skapad:
2006-10-24 12:39
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007