transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Elektroniska ordböcker i Sverige: nutid och framtid

Författare och institution:
Maria Toporowska Gronostaj (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
LexicoNordica, 12-2005 s. 87-107
ISSN:
ISSN 0805-2735
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
The article Swedish electronic dictionaries: the present and the future aims at a survey of the state of art concerning electronic dictionaries in Sweden. The focus is on CD-ROM dictionaries, mainly defining ones, and their functionalities of technical and conceptual character. It is assumed here that the content, structure and functionalities of the electronic dictionaries of today can make a relevant contribution to designing the truly electronic dictionaries of the future. Some proposals for extending the content of the next generation dictionaries are suggested. The question of using a more sophisticated structural and functional access to the information is also discussed.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) ->
Datorlingvistik
Nyckelord:
Swedish electronic dictionaries
Postens nummer:
34035
Posten skapad:
2006-10-24 11:16
Posten ändrad:
2010-02-23 16:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007