transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The limits of polyphony : Dostoevsky to Petronius

Författare och institution:
Maria Plaza (Institutionen för religionsvetenskap och teologi)
Publicerad i:
The Bakhtin circle and ancient narrative (Ancient Narrative, Supplementum 3), s. 193-223
ISBN:
90-77922-00-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Barkhuis
Förlagsort:
Groningen
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Latin
Ytterligare information:
Refereegranskad
Postens nummer:
34030
Posten skapad:
2006-10-24 11:03
Posten ändrad:
2007-10-19 16:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007