transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lexikalisering av partikelverb

Författare och institution:
Kerstin Norén (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
[SvB 27] Förhandlingar vid Tjugosjunde sammankomsten för svenskans beskrivning, Växjö 14 – 15 maj 2004. Utgivare: Gunilla Byrman, 27 s. 246-256
ISBN:
91-7636-457-7
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Postens nummer:
34005
Posten skapad:
2006-10-31 20:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007