transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

EU, ja men?

Författare och institution:
Rutger Lindahl (Statsvetenskapliga institutionen & Centrum för Europaforskning (CERGU))
Publicerad i:
Holmberg, S. & Weibull, L. (red). Ju mer vi är tillsammans. SOM-rapport 34,
ISBN:
91-89673-04-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborg University, SOM-institutet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
34001
Posten skapad:
2006-10-23 14:44
Posten ändrad:
2010-02-24 12:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007