transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Language technology resources for less prevalent languages: Will the Münchhausen Model work?

Författare och institution:
Lars Borin (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Holmboe, H. (ed). Nordisk sprogteknologi 2003. Nordic language technology. Årbog for Nordisk Sprogteknologisk Forskningsprogram 2000-2004, s. 71-82
ISBN:
87-7289-997-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Museum Tusculanums Forlag
Förlagsort:
København
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Nyckelord:
Language technology, lesser-known languages, low-density languages, language resources, bootstrapping
Postens nummer:
33976
Posten skapad:
2006-10-26 21:50
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007