transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Word order in the Swedish midfield - an OT approach.

Författare och institution:
Elisabet Engdahl (Institutionen för svenska språket); Maia Andréasson (Institutionen för svenska språket); Kersti Börjars (-)
Publicerad i:
Karlsson, F. (ed). "Proceedings of the 20th Scandinavian Conference of Linguistics", Helsinki, January 7-9, 2004, s. 1-13
ISBN:
952-10-2269-8
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk
Nyckelord:
Swedish word order, Optimality Theory
Ytterligare information:
serie: University of Helsinki, Department of General Linguistics, Publications No. 36
Postens nummer:
33973
Posten skapad:
2006-10-27 10:41
Posten ändrad:
2007-08-22 11:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007