transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Policing Contentious Politics at Transnational Summits: Darth Vader or the Keystone Cops?

Författare och institution:
Abby Peterson (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
The policing of transnational protest / edited by Donatella Della Porta, Abby Peterson, Herbert Reiter,
ISBN:
0754626768
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Ashgate
Förlagsort:
Aldershot
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
33920
Posten skapad:
2006-10-18 15:56
Posten ändrad:
2007-11-19 15:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007