transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The policing of transnational protest

Redaktör(er):
Donatella Della Porta (-); Abby Peterson (Sociologiska institutionen); Herbert Reiter (-)
ISBN:
0754626768
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Ashgate
Förlagsort:
Aldershot
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
33918
Posten skapad:
2006-10-18 15:53
Posten ändrad:
2007-08-23 13:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007