transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Protestation politique et sommets transnationaux. Batailles pour lareconnaissance uax frontiéres

Författare och institution:
Abby Peterson (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
O. Fillieule and D. della Porta (eds.) la police des foules encontexte démocratique et autoritaire.,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Paris: Guillaime
Publiceringsår:
2005
Språk:
franska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
33914
Posten skapad:
2006-10-18 15:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007