transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Degrees of dependence. A note on indirect WH-questions in written modern English

Författare och institution:
Göran Kjellmer (Engelska institutionen)
Publicerad i:
Neuphilologische Mitteilungen , CV ( 2004:3 ) s. 347-356
ISSN:
0028-3754
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
The distinction traditionally made between direct and indirect questions is not an absolute one. In many "indirect questions" there are clear traces of the direct utterance, so much so that it is often difficult to say whether they are intended to represent direct speech. Incomplete integration is interesting in that it demonstrates that integration serves little practical, communicative purpose.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
Nyckelord:
direct question, indirect question,continuum communicative relevance
Postens nummer:
33889
Posten skapad:
2006-10-18 13:44
Posten ändrad:
2010-01-27 15:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007