transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vi som går köksvägen: Språkteknologer och korpuslingvister i Litteraturbanken

Författare och institution:
Lars Borin (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Börjesson, M. (red). Fältanteckningar: Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady, s. 399-404
ISBN:
91-631-8807-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (ILU), Uppsala universitet
Förlagsort:
Uppsala
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
Nyckelord:
Language technology, text technology, humanities computing, corpus linguistics
Postens nummer:
33864
Posten skapad:
2006-10-26 22:23
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007