transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

DJ GoDiS: Multimodal Menu-based Dialogue in an Asynchronous Information State Update System

Författare och institution:
Staffan Larsson (Institutionen för lingvistik); David Hjelm (-); Ann-Charlotte Forslund (-); Andreas Wallentin (-)
Publicerad i:
Gardent and Gaiffe (eds.): Proceedings of the ninth workshop on the semantics and pragmatics of dialogue.,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
33847
Posten skapad:
2006-10-17 20:02
Posten ändrad:
2009-10-01 15:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007