transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Thorsten Andersson und die nordische Namenforschung

Författare och institution:
Eva Nyman (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Namenwelten. Orts- und Personennamen in historischer Sicht. Hrsg. von A. van Nahl, L. Elmevik & S. Brink. Berlin-New York. (Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde 44.), s. 751-755
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2004
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk
Nyckelord:
onomastics, place-names
Postens nummer:
33835
Posten skapad:
2006-10-17 14:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007