transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reflektioner. Perspektiv i forskning om arbetsliv och arbetsmarknad.

Redaktör(er):
Marianne Blomsterberg (Sociologiska institutionen); Tiiu Soidre (Sociologiska institutionen)
ISBN:
0072-5099
Antal sidor:
241
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Ytterligare information:
Forskningsrapport nr 132 från Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet
Postens nummer:
33832
Posten skapad:
2006-10-17 13:53
Posten ändrad:
2007-09-06 13:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007