transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Känsla och sinnlighet skilda från sinnena. Till frågan om den estetiska intresselöshetens grunder

Författare och institution:
Mats Malm (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Sjuttonhundratal, 1 s. 95–112
ISSN:
1652-4772
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
33818
Posten skapad:
2006-10-17 11:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007