transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Under ytan av vår tids språk. Ortnamnen - språkliga fornlämningar

Författare och institution:
Eva Nyman (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Under ytan. Populärvetenskapliga föreläsningar hållna under Humanistdagarna den 12-13 november 2005. Göteborg. (Humanistdag-boken 18.), 18 s. 251-256
ISBN:
91-7360-329-5
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
onomastics, place-names, place-name chronology
Postens nummer:
33817
Posten skapad:
2006-10-31 20:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007