transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Visby. Name

Författare och institution:
Eva Nyman (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Reallexikon der germanischen Altertumskunde, 32 ( 2 ed ) s. 446-447
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2006
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
33791
Posten skapad:
2006-10-16 22:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007