transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Torsburgen. Namenkundlich

Författare och institution:
Eva Nyman (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Reallexikon der germanischen Altertumskunde, 31 ( 2 ed ) s. 73
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2006
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
33776
Posten skapad:
2006-10-16 21:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007