transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Serkland

Författare och institution:
Eva Nyman (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Reallexikon der germanischen Altertumskunde, 28 ( 2 ed ) s. 218-219
ISBN:
3-11-018207-6
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2005
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
33757
Posten skapad:
2006-10-23 11:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007