transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The fact is–– -an emergent discourse marker?

Författare och institution:
Karin Aijmer (Engelska institutionen)
Publicerad i:
An International Master of Syntax and Semantics. Papers presented to Aimo Seppänen on the occasion of his 75th birthday.- Bergh, Gunnar, Herriman, Jennifer and Mats Mobärg (eds), s. 1-9
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
33747
Posten skapad:
2006-10-16 10:14
Posten ändrad:
2010-06-14 11:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007