transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pragmatic markers in translation: a methodological proposal

Författare och institution:
Karin Aijmer (Engelska institutionen); Anne-Marie Simon-Vandenbergen (-); Ad Foolen (-)
Publicerad i:
Approaches to discourse particles , s. 101-114
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Postens nummer:
33744
Posten skapad:
2006-10-16 09:55
Posten ändrad:
2008-01-07 14:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007